Ngày: Tháng Năm 22, 2018

Tôn cách nhiệt hay sát thủ ẩn mình trên nóc nhà

Vừa ra khỏi nhà độ mươi phút, chị Thủy rụng rời chân tay khi nghe điện thoại của hàng xóm thông báo, nhà đang bị cháy. Chị hớt hải chạy về nhà trong sự lo lắng tột cùng. Lợp tôn cách nhiệt – tự rước mầm tai họa vào nhà Nghe mọi người kháo nhau, […]

Chi tiết